Sunday, January 16, 2011

Sambutan Tuan Rumah (Shohibul Bait)


Sambutan Ini di buat oleh Abu Nayya Anindita

SAMBUTAN SHOHIBUL BAIT

Assalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh
Alhamdulillahirobbil ‘alamin, Wabihinastain, wa ala umurriddunya waddin,
Wassholatu Wassalamu ala anbiya’i wal mursalin, wa ala alihi washohbihi aj main.
La haula wala kuata Illa billahil Aliyyil adhim, Amma ba’du

Sepindah, monggo kito sami sareng-sareng nglaeraken syukur ing Ngarso Dalem Allah SWT, bileh kito sedoyo tansah pinaringan kanugrahan arupi Nikmat Islam soho Iman, ugi kito tansah pinaringan nikmat Jasmani, arupi sehat wal afiat, sehinggo ndalu puniko kito sami saget nderek hormat Maulidurrosul, kaleresan ndalu puniko wonten dalemipun Kawulo/ Sederek…… kanti mboten wonten alangan setunggal punopo.Amin. Biqoulina AlhamdulillahiRobbil Alamin.

Kaping kalehipun, sholawat salam ugi tansah kito nglaeraken ing Ngarso Junjungan kito Nabi agung Muhammad SAW, Nabi ingkang kito derekaken sedoyo tindak lampahipun, Nabi ingkang angrubah zaman jahiliyah ngantos jaman Islamiyah. Mugi-mugi kanti sholawat ingkang kito waos, mbenjeng ing Yaumil akhir kito lan keluargo kito pinaringan Syafa’atul Udma’,amin Allahuma amin, biqoulina Allahuma Sholi ala Syaiyidina Muhammad Wa ala ali syayidina Muhammad.


Kepareng matur, ing mriki kulo selaku shohibul Bait (Wakil Shohibul Bait), ngaturaken :

Sepindah,
Maturnuwun sanget dumateng sederek sedoyo, ingkang kerso rawuh wonten dalem kulo, kanti nderek hormat maulidurrosul. Mugi-mugi kanti waosan Al Qur’an, Al Berjanji, Sholawat Nabi, ugi Waosan Tahlil kolo wau saget mbarokahi dumateng keluargo kulo(shohibul bait). Lumeber dumateng panjenengan sedoyo. Amin Allahuma….amin

Kaping Kalihipun.
Ing mriki kulo ngaturaken pengapunten ingkang katah, mbok bileh anggen kulo(shohibul Bait) maringi papan pinarakan soho pasogatan wonten kekiranganipun, wonten kekhilafanipun kulo ngaturaken pangapunten ingkang katah.

Akheripun,

Wassalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.By taineswe-lebahindah.blogspot.com

5 comments:

salam persahabatan